Pharmaceutical Sciences | Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmaceutical Sciences | Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmaceutical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Keio University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LettershoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of Human RelationshoặcGraduate school of Business and CommercehoặcGraduate School of MedicinehoặcScience and TechnologyhoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Media and GovernancehoặcLaw SchoolhoặcPharmaceutical ScienceshoặcSystem Design and ManagementhoặcGraduate School of Media Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

慶應義塾大学 | Keio University

Pharmaceutical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 105-8512
Địa chỉ liên hệ 1-5-30 Shibakouen, Minato-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Student Affairs Office at Shibakyoritsu Campus
Điện thoại 03-5400-2488
Fax 03-5400-2633
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Major in Pharmaceutical Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 3người
Trong đó số du học sinh tư phí 3người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,060,000 Yên
Các khoản chi phí khác 2,600 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,062,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The amounts stated are actual for FY2022.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Recruitment of International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 6 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Major in Pharmacy, Major in Pharmaceutical Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 5người
Trong đó số du học sinh tư phí 5người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền học phí / năm 730,000 Yên
Các khoản chi phí khác 26,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 732,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The amounts stated are actual for FY2022.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students Admission at September for Major in Pharmaceutical Sciences
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 5 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 5 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 6 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st Recruitment for International Students at Major in Pharmaceutical Sciences
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 6 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Intake 1st for Major in Pharmacy
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 7 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học