Aoyama Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Aoyama Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Aoyama Gakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aoyama Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of LiteraturehoặcEconomicshoặcLawhoặcBusiness AdministrationhoặcInternational Politics, Economics and CommunicationhoặcScience and EngineeringhoặcProfessional Graduate School of International ManagementhoặcGraduate School of Professional AccountaryhoặcEducation, Psycology and Human StudieshoặcCulture and Creative StudieshoặcGraduate School of Social Informatics, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

青山学院大学 | Aoyama Gakuin University

Aoyama Gakuin University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • English and American Literature, French Literature, Language, Japanese Literature, Language, History, Comparative Arts
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • English and American Literature, French Literature, Language, Japanese Literature, Language, History, Comparative Arts
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 20người
   Chuyên ngành
   • Economics, Public and Regional Economics
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người
   Chuyên ngành
   • Economics, Public and Regional Economics
 • Law
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Private Law, Public Law, Business Law
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Private Law, Public Law
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Business Administration
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Business Administration
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • International Politics, International Economics, International Communication
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • International Politics, International Economics, International Communication
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2014 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên 290,000 Yên 746,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Science and Engineering
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2014 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 2người 35,000 Yên 290,000 Yên 515,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Science and Engineering
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên 290,000 Yên 435,000 Yên
   Chuyên ngành
   • International Management Science
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 105người 35,000 Yên 290,000 Yên 1,053,000 Yên
   Chuyên ngành
   • International Management
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên 290,000 Yên 435,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Professional Accounting
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên 290,000 Yên 1,120,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Professional Accountancy
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Education, Psycology
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Education, Psycology
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Cultural and Creative Management
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Cultural and Creative Studies
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • Social Informatics
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • Social Informatics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học