Law School | Temple University, Japan Campus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law School | Temple University, Japan Campus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law School

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Temple University, Japan Campus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate College of EducationhoặcMaster in Management ProgramhoặcLaw School, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Đại học nước ngoài tại Nhật

テンプル大学ジャパンキャンパス | Temple University, Japan Campus

Law School

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 154-0004
Địa chỉ liên hệ 1-14-29 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
Bộ phận liên hệ Law School
Điện thoại 03-5441-9841 (日本国外からの場合: +81-3-5441-9841)
Fax 03-5765-2517 (日本国外からの場合: +81-3-5765-2517)
Đặc điểm khoa nghiên cứu Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master of Law (LL.M.)
Ghi chú For more information about the Law programs, please contact us.
tujlaw@tuj.temple.edu
http://www.tuj.ac.jp/law/index.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học