Law School | Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law School | Keio University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law School

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Keio University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LettershoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of Human RelationshoặcGraduate school of Business and CommercehoặcGraduate School of MedicinehoặcScience and TechnologyhoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Media and GovernancehoặcLaw SchoolhoặcPharmaceutical ScienceshoặcSystem Design ManagementhoặcMedia Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

慶應義塾大学 | Keio University

Law School

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 108-8345
Địa chỉ liên hệ 2-15-45, Mita, Minato-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Law School Admissions Office
Điện thoại 03-5427-1609
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Law
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 100,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,050,000 Yên
Các khoản chi phí khác 482,240 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,632,240 Yên
Ghi chú Refer to the following HP for the details of a foreign student entrance examination.
http://www.ls.keio.ac.jp/

There are two types of admission month for the course for those who have already studied Law; in September 2015 and in April 2016.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ The course for those who have never studied Law before
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ The course for those who have studied Law before
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học