International Christian University (ICU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Christian University (ICU)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thô...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International Christian University (ICU)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về International Christian University (ICU), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Arts and Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

国際基督教大学大学院(ICU) | International Christian University (ICU)

International Christian University (ICU) Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 28người 35,000 Yên 300,000 Yên 1,077,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Education and Psychology, Public Policy and Social Research, Comparative Culture, Natural Sciences
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 17người 35,000 Yên 300,000 Yên 420,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Arts and Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học