Temple University, Japan Campus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Temple University, Japan Campus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Temple University, Japan Campus

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Temple University, Japan Campus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate College of EducationhoặcMaster in Management ProgramhoặcLaw School, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Đại học nước ngoài tại Nhật

テンプル大学ジャパンキャンパス | Temple University, Japan Campus

Temple University, Japan Campus Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • Master of Science in Education, Concentration in TESOL (M.S.Ed.)
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
   Chuyên ngành
   • Ph.D. in Education, Concentration in Applied Linguistics
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Master of Law (LL.M.)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học