Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 4)

Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 4)

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trang thứ 4

Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học (Trang thứ 4)

Việc du học tại Tokyo mang một ý nghĩa, đó là có khả năng cập nhập những thông tin có ích để thích ích với xã hội thông tin hiện đại. Bao gồm 23 quận chính, Tokyo có rất nhiều đại học nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế thu hút nhiều học sinh từ các nước. Ngoài ra Tokyo cũng có nhiều chế độ hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp, điểm này cũng là một trong những điểm thu hút du học sinh. Muốn được phát huy kinh nghiệm du học trong xã hội quốc tế hoá là mong ước của hầu hết du học sinh. Từ xưa đến nay các doanh nghiệp cả của Nhật hay nước ngoài đều luôn tìm kiếm nhân lực có tài năng. Ở các trường đại học các bạn có thể học hỏi kiến thức hay đúc kết kinh nghiệm như là kỹ năng lập luận hay kỹ năng thảo luận, điều mà có thể giúp bạn trở thành một nhân lực tài năng.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 116 trường Trang thứ 4

The University of Electro Communications Danh sách các ngành học

Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences Danh sách các ngành học

Tokyo Medical and Dental University Danh sách các ngành học

University of Tokyo Health Sciences Danh sách các ngành học

Tokyo College of Music Danh sách các ngành học

Tokyo University of Marine Science and Technology Danh sách các ngành học

Tokyo Kasei Gakuin University Danh sách các ngành học

Tokyo Kasei University Danh sách các ngành học

Tokyo Gakugei University Danh sách các ngành học

Tokyo Keizai University Danh sách các ngành học

Tokyo University of the Arts Danh sách các ngành học

Tokyo University of Technology Danh sách các ngành học

International Professional University of Technology in Tokyo Danh sách các ngành học

Tokyo Dental College Danh sách các ngành học

Tokyo Union Theological Seminary Danh sách các ngành học

Tokyo Junshin University Danh sách các ngành học

Tokyo Women's College of Physical Education Danh sách các ngành học

Tokyo Woman's Christian University Danh sách các ngành học

2 3 4 5 6

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Teikyo University
Hosei University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Yokohama National University
Kobe Gakuin University
Temple University, Japan Campus