School of International and Area Studies | Tokyo University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of International and Area Studies | Tokyo University of Foreign Studie...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of International and Area Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo University of Foreign Studies. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành School of Japan StudieshoặcNgành School of Language and Culture StudieshoặcNgành School of International and Area Studies của Tokyo University of Foreign Studies cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo University of Foreign Studies thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Quốc lập

東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

School of International and Area Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 183-8534
Địa chỉ liên hệ 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-330-5179
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 42người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 47người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2021)
Khoa School of International and Area Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ chỉ có thể photocopy hoặc xem trực tiếp tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Applicants are required to take one of the following four English proficiency exams: Cambridge English Language Proficiency Test, EIKEN, GTEC, IELTS, TEAP, TEAP CBT, TOEFL iBT, TOEIC L&R/TOEIC S&W, and submit the score at the time of application.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học