Business Administration | Tokyo Keizai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Tokyo Keizai University | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Keizai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Communication StudieshoặcNgành Contemporary Law, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京経済大学 | Tokyo Keizai University

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 185-8502
Địa chỉ liên hệ 1-7-34 Minami-cho, Kokubunji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-328-7747
Fax 042-328-7775
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 12người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 21người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 21người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 768,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 328,800 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú - Tuition fees for the 2020 school year are still pending (June 28, 2019). For reference, mentioned of the tuition fees for the 2019 school year.
- Examination fee that has been accepted is not refundable.
- In case of withdrawing your admission after completing enrollment procedure, please submit a notification of withdrawal by 4 p.m. on Tuesday, March 31, 2020. After accepted of the application for withdrawal, fees other than admission fee will be refunded. (around late April)
- Admission fee is not refundable even if you withdraw your admission.
- 30% Tuition Reduction may be reduced to private financed international students (Visa Status: Student). Please contact Admissions Office for the details.
Khoa Business Administration, Marketing and Distribution
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (University's Original Exam)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 31 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must have Japanese proficiency equivalent to N2 of JLPT.
The Faculty of Business Administration recruit the offers two departments at the same time.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance examination for International Students (Using the result of EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 31 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Obtain one of the following scores within two years from the last day of the application period.
-TOEFL iBT 35 points or more
-TOEIC (L & R) 400 points or more
- IELTS (Academic) 3.5 or more

- The TOEIC-IP score for the group special examination system is not recognized as an application requirement.
- The scores for EJU and English qualification exams are valid only for the total score for each exam. Even if you take the same exams several times, you will not combine the highest scores of each subject and each skill.
- The Faculty of Business Administration recruit the offers two departments at the same time.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học