Theology | Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Theology | Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Theology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Union Theological Seminary, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Theology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京神学大学 | Tokyo Union Theological Seminary

  • Theology

Theology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 181-0015
Địa chỉ liên hệ 3-10-30 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 0422-32-4185
Fax 0422-33-0667
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 3người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 3người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 26,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 290,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 540,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 240,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú "Other Expenses" above are for facility, and required to pay only at the admission or transfer. In addition, there are other fees for the association of the faculty, insurance and printing of texts. Amounts are different for years. For details, see the application guidelines.
Khoa Theology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (February)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Entrance Examination (March)
Application period: January 26, 2022 - February 3, 2022
Test date: March 8, 2022
Date of acceptance announcement: March 10, 2022
Deadline for enrollment procedures: March 17, 2022
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Transfer Examinnation (November)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Application eligibility:
(Prospective) graduates from a univesity, junior college, technical college, or technical course of a vocational school
If you leave a university at the 2nd year (or higher), or a technical college at the 4th year (or higher), you can apply to the examination.

Transfer exam (February)
Application period: January 7 2022 - January 18, 2022
Test date: February 11, 2022
Date of acceptance announcement: February 16, 2022
Deadline for enrollment procedures: March 2, 2022

Transfer exam (March)
Application period: January 26, 2022 - February 3, 2022
Test date: March 8, 2022
Date of acceptance announcement: March 10, 2022
Deadline for enrollment procedures: March 17, 2022

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học