Tokyo University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo University of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Bioscience and BiotechnologyhoặcNgành Media SciencehoặcNgành Computer SciencehoặcNgành DesignhoặcNgành School of Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京工科大学 | Tokyo University of Technology

Tokyo University of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,376,000 Yên (Niên khóa 2023) 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Bioscience and Environmental Biotechnology Course and Pharmaceutical Biosciences Course
  • Advanced Food Course and Advanced Cosmetics Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,326,000 Yên (Niên khóa 2023) 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Media Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,326,000 Yên (Niên khóa 2023) 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Artificial intelligence Major
  • Advanced information Major
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,560,000 Yên (Niên khóa 2023) 5-23-22 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo
  Khoa
  • Visual Design Course
  • Industrial Design Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 33,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,376,000 Yên (Niên khóa 2023) 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Electric and Electronic Engineering
  • Applied Chemistry

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học