Information Technology | Tokyo City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information Technology | Tokyo City University | JPSS, trang chuyên về thông ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Science and EngineeringhoặcNgành Information TechnologyhoặcNgành Urban Life StudieshoặcNgành Environmental StudieshoặcNgành InfomaticshoặcNgành Architectural Urban DesignhoặcNgành Design and Data Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京都市大学 | Tokyo City University

Information Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 158-8557
Địa chỉ liên hệ 1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-6809-7590
Fax 03-5707-2211
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 20người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 18người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 19người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 1,512,000 Yên (Niên khóa 2025)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For privately financed international students (those who have or will obtain the status of residence "College Student"), tuition will be reduced or exempted for the first year only (details will be notified to successful applicants).
The university is planning to implement a "scholarship student system" in which 100% of the tuition is exempted.
Khoa Computer Science, Intelligent Systems
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, English proficiency will be checked during the interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Science (Higher score of Physics or Chemistry). Applicants must have taken 340 points or higher in Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2023
Thi tiếng Anh English proficiency will be checked during the interview.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applications are accepted through on-line submission.
For details, please refer to the university's website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 07 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học