Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Union Theological Seminary

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Union Theological Seminary, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Theology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京神学大学 | Tokyo Union Theological Seminary

Tokyo Union Theological Seminary Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 26,000 Yên (Niên khóa 2023) 290,000 Yên (Niên khóa 2023) 540,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-10-30 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
    Khoa
    • Theology

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học