Child Studies | Tokyo Kasei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Studies | Tokyo Kasei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Child Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Kasei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Home EconomicshoặcNgành HumanitieshoặcNgành Health ScienceshoặcNgành Child Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京家政大学 | Tokyo Kasei University

Child Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 173-8602
Địa chỉ liên hệ 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3961-5228
Fax 03-3961-1736
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 720,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 327,500 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú In addition to above amount, it also needs to pay 50,000 yen for an experimental trial and a practice work.
Khoa Child Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 8 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 8 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Essay in Japanese, essay in English (Only for Major of English Communication)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Ghi chú Applicants must contact to the Admission Center before applying.

[Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ]
You need to take designated subjects of EJU , and get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’ (Listening Comprehension, Listening & Reading Comprehension, Reading Comprehension and Writing) and “Japan and the World”
◆For Major of Registered Dietitian, you must get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’and Science (Chemistry, Biology) .
◆For Major of Art and Design, Craft and English Communication, you must get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’
(Only scores being taken in June or November of the previous or this year are valid.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Essay in Japanese, Essay in English (Only for Major of English Communication)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Ghi chú Applicants must contact to the Admission Center before applying.

[Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ]
You need to take designated subjects of EJU , and get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’ (Listening Comprehension, Listening & Reading Comprehension, Reading Comprehension and Writing) and “Japan and the World”
◆For Major of Registered Dietitian, you must get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’and Science (Chemistry, Biology) .
◆For Major of Art and Design, Craft and English Communication, you must get above average score in each subject of ‘Japanese as a Foreign Language’
(Only scores being taken in June or November of the previous or this year are valid.)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học