Arts and Sciences | Tokyo Woman's Christian University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts and Sciences | Tokyo Woman's Christian University | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts and Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Woman's Christian University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Arts and Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京女子大学 | Tokyo Woman's Christian University

  • Arts and Sciences

Arts and Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 167-8585
Địa chỉ liên hệ 2-6-1 Zenpukuji, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5382-6854
Fax 03-5382-6474
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 66người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 24người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 32người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 41người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú · "Other expenses" above are Education Enhancement Fee for Department of Humanities, Department of International Society, Department of Psychology and Communication, and Department of Mathematical Science . For Department of International English, the amount is 300,000 yen.
· The Department of International English requires compulsory study abroad programs in English-speaking universities for the 2nd term of the second year. In addition to the tuition fee of the university, 1.2 to 3 million yen is required as a fee for study abroad program. (The cost of study abroad program required varies depending on the destination university). In addition to the program costs, transportation cost, living expenses, etc, it also will be required.
· The experiment training fee (25,000 yen) for psychology major, and the training fee (20,000 yen per year, respectively) for community concept major, communication major, math science department will add to the payment amount at the 2nd term.
· Delay on delivery payment is impossible. Only when the prescribed procedure has been completed within the deadline, the payment for the entrance procedure excluding the enrollment fee will be refunded.
Khoa English, Humanities, Global Social Sciences, Psychology and Communication, Mathematical Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, English (only for Department of English), Mathematics (only for Department of Mathematical)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, Toán 2, Designated subjects differ to majors.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants should be afford for paying tuition fee and living expenses etc during your school life. Please refer to the admission guidelines for the details.

Depending on departments, you need to mark a designated score in English proficiency test.

For major of International Relations, basic knowledge of the world history is examined at Interview.
For majors of Japanese Literature, Sociology, Philosophy, and Communication, knowledge of Japanese language is examined at Interview.
For other majors, knowledge of English language is examined at Interview.

・The departments to see English proficiency at the interviews are Department of International English, Department of Philosophy, Department of History and Culture, Department of Economics, Department of Sociology, Department of Community Design, Department of Psychology and Department of Communication.
・The departments to see Japanese proficiency at the interviews are Department of Japanese literature (including ancient writings), Department of international relations, Department of psychology and Department of communication.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học