Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Soka University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Soka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

創価大学 | Soka University

Soka University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 950,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-sh,i Tokyo
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 600,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-236 Tangi-machi, Hachikoji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 600,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 620,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Human Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 620,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Education
  • Primary Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 900,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Infomation Systems Engineering
  • Science and Engineering for Sustainable Innovation
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 840,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-236 Tangi-machi, Hachioji-sh,i Tokyo
  Khoa
  • International Liberal Arts

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học