School of Life Science and Technology | Tokyo Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Life Science and Technology | Tokyo Institute of Technology | JPSS,...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Life Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of SciencehoặcNgành School of EngineeringhoặcNgành School of Life Science and TechnologyhoặcNgành School of Environment and SocietyhoặcNgành School of ComputinghoặcNgành School of Materials and Chemical Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Quốc lập

東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology

School of Life Science and Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 152-8550
Địa chỉ liên hệ 2-12-1 Okayama, Meguro-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 03-5734-3990
Fax 03-5734-3676
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 19người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition Fee is for 1 year and is subject to change. Other expenses differ by majors.
Khoa Life Science and Technology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 12 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2019 , Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Hóa học
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must take at least 290 points at 'Japanese as a Foreign Language' (listening and listening-reading comprehension, reading comprehension, writing), 310 points at Physics, Chemistry, and Mathematics 2 of EJU.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học