School of Japan Studies | Tokyo University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Japan Studies | Tokyo University of Foreign Studies | JPSS, trang c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Japan Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo University of Foreign Studies. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành School of Japan StudieshoặcNgành School of Language and Culture StudieshoặcNgành School of International and Area Studies của Tokyo University of Foreign Studies cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo University of Foreign Studies thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Quốc lập

東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

School of Japan Studies

Download tài liệu giới thiệu ngành học

【School of Japan Studies, Tokyo University of Foreign Studies】

The admission information for our 2021 program (commencing in April 2021) is now available on our website! Scholarship information is also included.

Please refer to the following website.
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/degree/undergraduate_program/sjsj3.html

<Application Period> August 31-September 11, 2020
<Announcement of the First Screening Result> October 9, 2020
<Second Screening> Middle-late October, 2020
<Announcement of the Admission Decisions> November 25, 2020
<Entrance Procedure> Late March-early April, 2021

We look forward to your application!

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Truy cập
Code bưu điện 183-8534
Địa chỉ liên hệ 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-330-5179
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 80người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 43người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 33người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 33người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú There are two types of examinations: "Entrance Examination by
Using EJU" and "Entrance Examination by High School Recommendation".
Khoa School of Japan Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination by Using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh You must submit a score of 4 skills of English at Cambridge English exams, EIKEN, GTEC, IELTS, TEAP, TEAP CBT, TOEFL iBT, or TOEIC L&R/TOEIC S&W at the application.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination by High School Recommendation
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển 2020Trung tuần tháng 10 ~ 2020Hạ tuần tháng 10
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2021Hạ tuần tháng 3
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh You must submit a score of 4 skills of English at Cambridge English exams, EIKEN, GTEC, IELTS, TEAP, TEAP CBT, TOEFL iBT, or TOEIC L&R/TOEIC S&W at the application.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 07 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học