Faculty of Technology | International Professional University of Technology in Tokyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Technology | International Professional University of Technology i...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về International Professional University of Technology in Tokyo, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京国際工科専門職大学 | International Professional University of Technology in Tokyo

  • Faculty of Technology

Faculty of Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 160-0023
Địa chỉ liên hệ Comprehensive Building Tokyo Cocoon Tower, 1-7-3 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3344-5555
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú 【Admission fee】
Department of Information Technology: 300,000 yen
Department of Digital Entertainment: 300,000 yen
National qualification special course: 50,000 yen

【Tuition fee】
Department of Information Technology: 980,000 yen
Department of Digital Entertainment: 1,010,000 yen
National qualification special course: 700,000 yen

【Other Expenses】
Department of Information Technology 460,000 yen
Department of Digital Entertainment: 470,000 yen
National qualification special course: 250,000 yen
Separate teaching material fees are required
Khoa Department of Information Technology, Department of Digital Entertainment
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (Formerly AO Examination) <application to only 1 institution>
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 9 năm 2021 ~ Ngày 20 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Aptitude test Type 2 (course-based test)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Japanese language proficiency in one of the following
(1) Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 (Level 1) or N2 (Level 2)
(2) Total score of 200 points or more in Japanese subject (excluding Writing) of Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
(3) BJT Business Japanese Proficiency Test 400 points or higher
If you are unable to take the Japanese Language Proficiency Test due to the effects of the new coronavirus infection, the university will administer an alternative test.

Tokyo International Institute of Technology Admission Center
TEL: 03-3344-5555
E-mail: univ.tokyo@iput.ac.jp
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection (Formerly General Examination) <application to only 1 institution / application to plural institutions>
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2022 ~ Ngày 6 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2022 ~ Ngày 9 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Aptitude test Type 1 (Mark-sensing type Written test), Aptitude test Type 2 (course-based test)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Japanese language proficiency in one of the following
(1) Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 (Level 1) or N2 (Level 2)
(2) Total score of 200 points or more in Japanese subject (excluding Writing) of Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
(3) BJT Business Japanese Proficiency Test 400 points or higher
If you are unable to take the Japanese Language Proficiency Test due to the effects of the new coronavirus infection, the university will administer an alternative test.

Tokyo International Institute of Technology Admission Center
TEL: 03-3344-5555
E-mail: univ.tokyo@iput.ac.jp
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Recruitment of vacancies (application to plural institutions) Only when there is a vacancy in the above entrance exam categories.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Aptitude test Type 1 (Mark-sensing type Written test), Aptitude test Type 2 (course-based test)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Japanese language proficiency in one of the following
(1) Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 (Level 1) or N2 (Level 2)
(2) Total score of 200 points or more in Japanese subject (excluding Writing) of Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
(3) BJT Business Japanese Proficiency Test 400 points or higher
If you are unable to take the Japanese Language Proficiency Test due to the effects of the new coronavirus infection, the university will administer an alternative test.

Tokyo International Institute of Technology Admission Center
TEL: 03-3344-5555
E-mail: univ.tokyo@iput.ac.jp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học