Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang c...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bioscience and Biotechnology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Bioscience and BiotechnologyhoặcNgành Media SciencehoặcNgành Computer SciencehoặcNgành DesignhoặcNgành School of Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京工科大学 | Tokyo University of Technology

Bioscience and Biotechnology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0982
Địa chỉ liên hệ 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ PR Division
Điện thoại 0120-444-903
Fax 042-637-2059
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,376,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 23,300 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú Scholarship system: 780,000 yen per year for up to four years is provided to one student who is recognized as having an outstanding academic record in the international student entrance examination. No obligation to repay.
Refund of tuition and other fees for students who decline enrollment: Students who decline enrollment due to unavoidable circumstances after completing the enrollment procedures must complete the procedures for refunding tuition and other fees. After the refund procedure is completed, the tuition and other fees paid at the time of enrollment, excluding the entrance fee, will be returned. The details of the refund procedure are described in the "About Entrance Procedures" sent to successful applicants.
Khoa Bioscience and Environmental Biotechnology Course and Pharmaceutical Biosciences Course, Advanced Food Course and Advanced Cosmetics Course
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2022 , Ngày 27 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2022
Ghi chú Examination date
26th November, 2022 (Sat)
27th November, 2022 (Sun)
You must take the examination at the date designated by the Faculty.

Eligibility: Applicants must meet all of the following requirements.
1. Those who do not have Japanese nationality and have the status of residence of "College Student" as defined in the Immigration Control and Refugee Recognition Act. Or, those who have a "Temporary Visitor" visa.
2. Those who fall under any of the following A to E.
A. Those who have completed 12 years of school education in a foreign country, or those who have been designated as equivalent thereto by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, or those who are expected to fall under these categories by March 31, 2023.
B. Those who have the International Baccalaureate Diploma awarded by the International Baccalaureate Office, a foundation based on the Swiss Civil Code, and those who are expected to fall under this category by March 31, 2023.
C. Those who have the Abitur qualification recognized as a university entrance qualification in each state of the Federal Republic of Germany and those who are expected to fall under this category by March 31, 2023.
D. Those who hold a baccalauréat qualification recognized as a university entrance qualification in the French Republic and those who are expected to do so by March 31, 2023.
E. Those who hold a General Certificate of Education Advanced Level recognized as a university entrance qualification in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and those who are expected to fall under this category by March 31, 2023.

3. Applicants who have taken the examination subjects designated by the university in the EJU administered by the Japan Student Services Organization (JASSO) in June 2022.

Individual screening of admission qualifications
Applicants who need individual screening for admission must apply by one month before the application start date.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học