Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bioscience and Biotechnology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Bioscience and BiotechnologyhoặcNgành Media SciencehoặcNgành Computer SciencehoặcNgành DesignhoặcNgành School of Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京工科大学 | Tokyo University of Technology

Bioscience and Biotechnology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0982
Địa chỉ liên hệ 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ PR Division
Điện thoại 0120-444-903
Fax 042-637-2059
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,346,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 23,300 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú Scholarship: 780,000 yen for each year will be supplied for 1 international student who excellence in entrance examination for international students. No obligation to return.
If you decline to enter the university, fees other than the admission fee will be refunded after the designated procedure. For details, refer to the guidebook about enrollment.
Khoa Bioscience and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2019
Ghi chú Eligibility criteria: Applicants must meet all subjects below.
1. Applicants who do not have Japanese nationality and will turn 18 years old until March 31st of 2020.
2.
A - Applicants who have completed 12 years education or have equivalent certificate or be designated by Minister of Education to have the equivalent ability, and turn 18 years old by March 31st of 2020.
B & D - Applicants who have certificate of IB or French Baccalaureate, or will certified by 31st March 2020.
C - Applicants who have certificate of Abitur, or will certified by 31st March 2020.
E - Applicants who have certificate of GCE-A level, or will certified by 31st March 2020.
3. Applicants with visa status of Study or have short visit visa.
(Please contact admission office before apply, in case of applying with other status of visa. We may consider your education record in Japan and accept your application. In case you have accepted our university, you must change the visa status as "study".)
4. Applicants who took the subjects of EJU which required by our university. (those taken in June 2019)
For the personal prequalification:
Applicants who need personal prequalification must contact us 20 days before the starting date of application.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học