Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bioscience and Biotechnology | Tokyo University of Technology | JPSS, trang c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bioscience and Biotechnology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Bioscience and BiotechnologyhoặcNgành Media SciencehoặcNgành Computer Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京工科大学 | Tokyo University of Technology

Bioscience and Biotechnology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0982
Địa chỉ liên hệ 1404-1 Katakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Public Information Division
Điện thoại 0120-444-903
Fax 042-637-2059
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 5người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,346,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 23,300 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Scholarship: 780,000 yen for each year will be supplied for 1 international student who excellence from EJU. No obligation to return.
If you decline to enter the university, fees other than the admission fee will be refunded after the designated procedure. For details, refer to the guidebook about enrollment.
Khoa Bioscience and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Choice some subjects from EJU which required from University.(Jun & Nov 2017)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Ghi chú Eligibility criteria: Applicants must meet all subjects below.
1. Applicants who does not have Japanese nationality and will turn 18 years old until March 31st of 2018.
2. A- Applicants who have finished 12 years education or have equivalent certificate and turn 18 years old by March 31st of 2018.
B-have certificate of IB or French Baccalaureate, or will certified by 31st March 2018.
C-have certificate of Abitur, or will certified by 31st March 2018.
3 Applicants with visa status of Study or have short visit visa.
Please contact admission office before apply, in case of applying with other status of visa. We may consider your education record in Japan and accept your application. In case you have accepted our university, you must change the visa status as "study".
4 Applicants who took the subjects of EJU which required by our university.The accepted period of EJU result are between June 2017 to November 2017.
For the personal prequalification: Applicants who need personal prequalification must contact 20 days before the starting date of application.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học