International Undergraduate Program (Bioresource and Bioenvironment) | Kyushu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Undergraduate Program (Bioresource and Bioenvironment) | Kyushu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Undergraduate Program (Bioresource and Bioenvironment)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyushu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành ScienceshoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành DesignhoặcNgành International Undergraduate Program (Engineering)hoặcNgành International Undergraduate Program (Bioresource and Bioenvironment)hoặcNgành Interdisciplinary Science and Innovation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Quốc lập

九州大学 | Kyushu University

International Undergraduate Program (Bioresource and Bioenvironment)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 819-0395
Địa chỉ liên hệ 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Office
Điện thoại 092-802-2005
Fax 092-802-2008
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition for the first semester is 267,900 yen, and tuition for the second semester is 267,900 yen.

For exemption of examination fee and tuition fee, please refer to the following application guidelines.
http://www.kyushu-u.ac.jp/english/admission/oct_undergraduate.php
Khoa International Undergraduate Program, Department of Bioresource and Bioenvironment
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Admission at October, International Undergraduate Program)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2024 ~ Tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Tháng 4 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Ghi chú The International Undergraduate Programs are taught in English.
For details, please refer to
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/admission/faculty/foreign/foreign10

For detailed information about Exam for Privately Financed International Students (Admission in April), please refer to the following application guidelines.
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/selection

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học