Business, Marketing and Distribution | Nakamura Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business, Marketing and Distribution | Nakamura Gakuen University | JPSS, tra...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business, Marketing and Distribution

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nakamura Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business, Marketing and DistributionhoặcNgành Nutritional ScienceshoặcNgành Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

中村学園大学 | Nakamura Gakuen University

Business, Marketing and Distribution

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 814-0198
Địa chỉ liên hệ 5-7-1 Befu, Jounan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admissions & PR Office
Điện thoại 092-851-6762
Fax 092-851-2539
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 7người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 23người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 23người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 18,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 355,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 372,660 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú Tuition above is only for the 1st semester. On the 2nd semester, there is tuition reduction system.
Khoa Business, Marketing and Distribution
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Before application, you must have taken 220 points or higher at Japanese of EJU in 2022 (excluding Writing).
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh English proficiency equivalent to that of a high school or secondary school graduate is required.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Before application, you must have taken 220 points or higher at Japanese of EJU on 2022, gotten N2 or N1 of JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học