Fukuoka Insitute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Fukuoka Insitute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Fukuoka Insitute of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukuoka Insitute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Information EngineeringhoặcNgành Social and Environment Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

福岡工業大学 | Fukuoka Insitute of Technology

Fukuoka Insitute of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 4người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 895,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-30-1, Wajirohigashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Information Electronics
  • Life, Environment and Applied Chemistry
  • Intelligent Mechanical Engineering
  • Electrical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 20người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 895,000 Yên (Niên khóa 2020) 3-30-1 Wajirohigashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Computer Science and Engineering
  • Information and Communication Engineering
  • Information and Systems Engineering
  • System Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2019) 200,000 Yên (Niên khóa 2019) 705,000 Yên (Niên khóa 2019) 3-30-1 Wajirohigashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Social and Environmental Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học