The University of Kitakyushu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The University of Kitakyushu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > The University of Kitakyushu

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Kitakyushu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Economics and Business AdministrationhoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawhoặcNgành Environmental Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Công lập

北九州市立大学 | The University of Kitakyushu

The University of Kitakyushu Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 423,000 Yên (Niên khóa 2024) 535,800 Yên (Niên khóa 2024) 4-2-1 Kitagata, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
  Khoa
  • English
  • Chinese
  • International Relations
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 5người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 423,000 Yên (Niên khóa 2024) 535,800 Yên (Niên khóa 2024) 4-2-1 Kitagata, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Economics
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 3người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 423,000 Yên (Niên khóa 2024) 535,800 Yên (Niên khóa 2024) 4-2-1 Kitagata, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Comparative Culture
  • Human Relations
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 423,000 Yên (Niên khóa 2024) 535,800 Yên (Niên khóa 2024) 4-2-1 Kitagata, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Law
  • Policy studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 12người (Niên khóa 2022) 17,000 Yên (Niên khóa 2023) 423,000 Yên (Niên khóa 2023) 535,800 Yên (Niên khóa 2023) 1-1 Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
  Khoa
  • Chemical and Environmental Engineering
  • Mechanical Systems Engineering
  • Information and System Engineering
  • Architecture
  • Life and Environmental Engineering

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học