Social Welfare | Kobe University of Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Welfare | Kobe University of Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kobe University of Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

神戸医療福祉大学 | Kobe University of Welfare

  • Social Welfare

Social Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 543-0042
Địa chỉ liên hệ 2-1-4 Karasugatsuji, Tennoji-ku, Okasa-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office (Tennoji Campus)
Điện thoại 06-6776-8171
Fax 06-6776-8172
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 130người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 458người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 140người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 406người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 406người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 400,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú We have special scholarship for international students.
Khoa Social Welfare, Health Sports Communication, Welfare Business Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ International students general entrance examination 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2017 ~ Ngày 10 tháng 3 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2017 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú We also have international students general entrance examination 2nd to 6th terms.
Please refer to the admission guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Admission without Exam at the university 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2017 ~ Ngày 10 tháng 3 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2017 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú We also have Admission without Exam at the university on 2nd to 4th terms.
Please refer to the admission guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Exam for Scholarship Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2017 , Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2017 , Ngày 7 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 2 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú We also have Exams for Scholarship Students on 2nd to 4th terms.
Please refer to the admission guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học