Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trang thứ 2

Tìm nơi du học từ Hyogo Đại học (Trang thứ 2)

Ở Nhật Bản, ngoài những nét văn hóa đặc trưng của Nhật thì cũng có những nét văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài. Hyogo là tỉnh đại diện cho nền văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài này. Kobe là thành phố trọng tâm của Hyogo, và chính là nơi mà bạn có thể cảm nhận được nền văn hóa này qua các dãy phố. Có rất nhiều du học sinh từ cả châu Âu lẫn châu Á đã chọn Hyogo làm nơi du học. Mỗi trường đại học ở đây đều có những đặ điểm riêng phù hợp với lựa chọn của du học sinh. Vừa học ở Nhật bản vừa có được cảm giác ở nước ngoài sẽ có thể sẽ đem lại những điều thú vị cho du học sinh.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 28 trường Trang thứ 2

Takarazuka University of Medical and Health Care Danh sách các ngành học

Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus) Danh sách các ngành học

Himeji University Danh sách các ngành học

Hyogo University of Teacher Education Danh sách các ngành học

Hyogo University Danh sách các ngành học

University of Marketing and Distribution Sciences Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Hosei University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Fukui University of Technology
Kobe Gakuin University
Meiji Gakuin University