Arts and Design | Kobe Design University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts and Design | Kobe Design University | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts and Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kobe Design University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Arts and Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

神戸芸術工科大学 | Kobe Design University

  • Arts and Design

Arts and Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-2196
Địa chỉ liên hệ 8-1-1 Gakuennishimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions and PR Section
Điện thoại 078-794-5039
Fax 078-794-5027
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 103người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 68người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 155người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 173người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,050,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 550,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Applicants who have foreign nationality, reside outside Japan and have received education in a foreign country are not required to pay the application fee.
Late payment is not acceptable. If the applicant declines to enroll by March 31, 2024, all fees other than the application fee will be refunded.
Khoa Architecture Environmental Design, Product Design and Crafts, Visual Design, Media Arts
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 10
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 9 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Examination for ability of expression (Bringing works)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định There is criteria for Japanese language proficiency. Please refer to Remarks.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Criteria for Japanese language proficiency:
You must have taken N2 (or N1) of JLPT or 220 points (or more) at Japanese of EJU at the time of application.

Please submit original documents. Only with the designation of the university, photocopies will be accepted.
Only documents written in Japanese or English will be accepted.

・Internet application form

・Resume
Please fill out the form provided by the university.

・To prove graduation from a high school, please submit Certificate of Graduation or Certificate of Expected Graduation. Diploma will be not acceptable.

・Please submit transcripts from all years of high school completed by the principal of the high school from which you graduated.

・For Japanese proficiency, please submit one of the followings.
JLPT: Certificate of grade and points (Photocopy is acceptable.)
EJU: Admission ticket, Letter of grade or Certificate of grade (Photocopy is acceptable.)

・Documents of identification
All applicants must submit photocopies of passport (the page of name and photograph).
In addition to the above, applicants residing in Japan must submit photocopies of both sides of the Residence card.


Please note the following about the application period.
Application period (WEB) and payment of examination fee: October 6, 2023, 0:00 - October 19, 2023, 23:59
Application documents must be postmarked by October 20, 2023 (after payment of the examination fee).
Documents from outside of Japan must arrive by the deadline. Dates of postmarks will not be referred to.

The above information is subject to change by COVID-19. For the latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.kobe-du.ac.jp/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Examination for ability of expression (Bringing works)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định There is criteria for Japanese language proficiency. Please refer to Remarks.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Application Requirements
Applicants must have a valid mid- to long-term resident status and reside in Japan at the time of application.

Criteria for Japanese language proficiency:
You must have taken N2 (or N1) of JLPT or 220 points (or more) at Japanese of EJU at the time of application.

Please submit original documents. Only with the designation of the university, photocopies will be accepted.
Only documents written in Japanese or English will be accepted.

・Internet application form

・Resume
Please fill out the form provided by the university.

・To prove graduation from a high school, please submit Certificate of Graduation or Certificate of Expected Graduation. Diploma will be not acceptable.

・Please submit transcripts from all years of high school completed by the principal of the high school from which you graduated.

・For Japanese proficiency, please submit one of the followings.
JLPT: Certificate of grade and points (Photocopy is acceptable.)
EJU: Admission ticket, Letter of grade or Certificate of grade (Photocopy is acceptable.)

・Documents of identification
All applicants must submit photocopies of passport (the page of name and photograph).
In addition to the above, applicants residing in Japan must submit photocopies of both sides of the Residence card.


Please note the following about the application period.
Application period (WEB) and payment of examination fee: January 8, 2024, 0:00 - January 18, 2024, 23:59
Application documents must be postmarked by January 19, 2024 (after payment of the examination fee).
Documents from outside of Japan must arrive by the deadline. Dates of postmarks will not be referred to.

The above information is subject to change by COVID-19. For the latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.kobe-du.ac.jp/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học