School of Education | Kansai University of International Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Education | Kansai University of International Studies | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of International Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of EducationhoặcNgành International CommunicationhoặcNgành ManagementhoặcNgành Faculty of SociologyhoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

関西国際大学 | Kansai University of International Studies

School of Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 650-0006
Địa chỉ liên hệ 3-1 Suwayama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 078-371-8074
Fax 078-351-7172
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 13người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 5người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 857,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 319,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú If you get Asia Pacific Scholarship of Kansai University of International Studies, Admission Fee (300,000 yen) is supplied in plural times as Scholarship, and 40% or 50% of Tuition and Educational Improvement Fee is reduced.
From 2nd semester, your academic record is considered. (30% to 60% of tuition may be exempted.)
Khoa Department of Child Education and Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Examination for International Students (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Qualification:
(1) You must have passed or be expected to take N2 or higher level of JLPT, or have the equivalent ability of Japanese.
(2) Those who are able to obtain a "College Student" status of residence at the time of admission and are able to enroll in the University in April 2024.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Examination for International Students (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 21 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Qualification:
(1) You must have passed or be expected to take N2 or higher level of JLPT, or have the equivalent ability of Japanese.
(2) Those who are able to obtain a "College Student" status of residence at the time of admission and are able to enroll in the University in April 2024.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Examination for International Students (3rd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Ghi chú Qualification:
(1) You must have passed or be expected to take N2 or higher level of JLPT, or have the equivalent ability of Japanese.
(2) Those who are able to obtain a "College Student" status of residence at the time of admission and are able to enroll in the University in April 2024.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học