Otemae University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Otemae University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Otemae University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otemae University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Modern Social StudieshoặcNgành Intercultural Japanese StudieshoặcNgành Architecture & ArtshoặcNgành Health and NutritionhoặcNgành Global Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

大手前大学 | Otemae University

Otemae University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 7người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 810,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-42 Ochayasho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Modern Social Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 810,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-42 Ochayasho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Faculty of Intercultural Japanese Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 7người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 810,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-42 Ochayasho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Architecture & Arts
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 270,000 Yên (Niên khóa 2022) 860,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-42, Ochayasyo-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Health and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 270,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-42 Ochayasho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo
  Khoa
  • Global Nursing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học