Arts and Tourism | Professional College of Arts and Tourism | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts and Tourism | Professional College of Arts and Tourism | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts and Tourism

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Professional College of Arts and Tourism, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Arts and Tourism, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Công lập

芸術文化観光専門職大学 | Professional College of Arts and Tourism

  • Arts and Tourism

Arts and Tourism

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 668-0044
Địa chỉ liên hệ 7-52 Sanno-cho, Toyooka-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Education and Planning Office
Điện thoại 0796-34-8123
Fax 0796-34-8124
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú For those who reside outside of Hyogo prefecture, the admission fee is 42,3000 yen.
Khoa Arts and Tourism
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Group work
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học