Faculty of Foreign Studies | Kobe City University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Foreign Studies | Kobe City University of Foreign Studies | JPSS, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Foreign Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kobe City University of Foreign Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Foreign Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Công lập

神戸市外国語大学 | Kobe City University of Foreign Studies

  • Faculty of Foreign Studies

Faculty of Foreign Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-2187
Địa chỉ liên hệ 9-1 Gakuen Higashi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 078-794-8134
Fax 078-794-8338
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 423,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 118,300 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Admission fee for residents in Kobe city and their family is 282,000 yen.
"Residents in Kobe city" above mean those who have addresses in the city for 1 year or longer at 1st April 2022.
"Family" above means those whose relative in the second degree or spouse has addresses in the city for 1 year or longer at 1st April 2022.
Khoa Depertment of English Studies, Depertment of Russian Studies, Depertment of Chinese Studies, Depertment of Spanish Studies, Depertment of International Relations
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh One of the designated English tests at outside of the university
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application period begins at 1st November 2021 and documents must be arrived by 17:00 of 9th November 2021.
You must take Prior Screening before the application. If you fail to submit documents for the Prior Screening, you can not make application.
Period of Prior Screening: 1st September 2021 to 10th September 2021 (Documents must be reached by 17:00 of 10th September 2021).
Above information is subject to change. Please refer to the university's website before submitting documents for the prior screening.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học