Foreign Studies | Kobe City University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Foreign Studies | Kobe City University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Foreign Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kobe City University of Foreign Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Công lập

神戸市外国語大学 | Kobe City University of Foreign Studies

  • Foreign Studies

Foreign Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-2187
Địa chỉ liên hệ 9-1 Gakuen Higashi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 078-794-8134
Fax 078-794-8338
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 4người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 4người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 423,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 118,300 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú Admission fee for residents in Kobe city and their family is 282,000 yen.
"Residents in Kobe city" above mean those who have addresses in the city for 1 year or longer at 1st April 2019.
"Family" above means those whose relative in the second degree or spouse has addresses in the city for 1 year or longer at 1st April 2020.
Khoa English Language and Literature, Russian Language and Literature, Chinese Language and Literature, Spanish Language and Literature, International Relations
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application period begins at 1st November 2019 and documents must arrived by 17:00 of 12th November.
You must take Prior Screening before the application. If you fail to submit documents for the Prior Screening, you can not make application.
Period of Prior Screening: 2nd September 2019 to 10th September 2018 (Documents must be reached by 17:00 of 10th September 2019).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 05 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học