Clinical Education | Ashiya University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Clinical Education | Ashiya University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Clinical Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ashiya University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Clinical EducationhoặcNgành Business Administration Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

芦屋大学 | Ashiya University

Clinical Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 659-8511
Địa chỉ liên hệ 13-22 Rokurokuso-cho, Ashya-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0120-898-046
Fax 0797-38-6727
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2012)
Số người thi tuyển 15người (Niên khóa 2011)
Số người trúng tuyển 15người (Niên khóa 2011)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 32người (Niên khóa 2012)
Số du học sinh tư phí của trường 32người (Niên khóa 2012)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2012)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2012)
Tiền học phí / năm 450,000 Yên (Niên khóa 2012)
Các khoản chi phí khác 450,000 Yên (Niên khóa 2012)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Education, Child Educaion
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 10 năm 2017
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, Reading out in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points at EJU or N2 at JLPT
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must be over 18 years old.
You must finished 12 years school education and graduate a high school, or be evaluated to have the equivalent ability by the university.
As a principle, you must at least take 200 points at Japanese of EJU, or N2 of JLPT.
You must have status of residence as study abroad by Immigration Control and Refugee Recognition Act, or you will have status of residence before enrollment of university.

Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, Reading out in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points at EJU or N2 at JLPT
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must be over 18 years old.
You must finished 12 years school education and graduate a high school, or be evaluated to have the equivalent ability by the university.
As a principle, you must at least take 200 points at Japanese of EJU, or N2 of JLPT.
You must have status of residence as study abroad by Immigration Control and Refugee Recognition Act, or you will have status of residence before enrollment of university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2018
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, Reading out in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points at EJU or N2 at JLPT
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must be over 18 years old.
You must finished 12 years school education and graduate a high school, or be evaluated to have the equivalent ability by the university.
As a principle, you must at least take 200 points at Japanese of EJU, or N2 of JLPT.
You must have status of residence as study abroad by Immigration Control and Refugee Recognition Act, or you will have status of residence before enrollment of university.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học