Tìm nơi du học từ Hyogo Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Hyogo Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Hyogo Cao học

Ở Nhật Bản, ngoài những nét văn hóa đặc trưng của Nhật thì cũng có những nét văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài. Hyogo là tỉnh đại diện cho nền văn hóa mang đậm màu sắc nước ngoài này. Kobe là thành phố trọng tâm của Hyogo, và chính là nơi mà bạn có thể cảm nhận được nền văn hóa này qua các dãy phố. Có rất nhiều du học sinh từ cả châu Âu lẫn châu Á đã chọn Hyogo làm nơi du học. Mỗi trường đại học ở đây đều có những đặ điểm riêng phù hợp với lựa chọn của du học sinh. Vừa học ở Nhật bản vừa có được cảm giác ở nước ngoài sẽ có thể sẽ đem lại những điều thú vị cho du học sinh.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 19 trường Trang thứ 1

Kwansei Gakuin University

Cultivating global citizens who embody “Mastery for Service”

Cornelius John Lighthall Bates, the fourth Chancellor of Kwansei Gakuin University, proposed the school motto, “Mastery for Service,” to support the founding philosophy of the university. Our scho...
[«Kwansei Gakuin University» Xem tiếp]

Kwansei Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Ashiya University Khoa nghiên cứuDanh sách

Otemae University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kansai University of Social Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Koshien University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe Design University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe City College of Nursing Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe Shoin Women's University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe Shinwa University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Kobe College Khoa nghiên cứuDanh sách

Hyogo University of Teacher Education Khoa nghiên cứuDanh sách

Hyogo University Khoa nghiên cứuDanh sách

University of Marketing and Distribution Science Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Niigata University of Health and Welfare
Kwansei Gakuin University
International University of Japan