Graduate School of Education | Hyogo University of Teacher Education(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Education | Hyogo University of Teacher Education(Cao học)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hyogo University of Teacher Education, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of EducationhoặcThe Joint Graduate School (Ph.D.Program) in Science of School Education, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Quốc lập

兵庫教育大学 | Hyogo University of Teacher Education

Graduate School of Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 673-1494
Địa chỉ liên hệ 942-1 Shimokume, Kato-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0795-44-2067
Fax 0795-44-2069
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Human Development Education, Special Needs Education
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 22người
Trong đó số du học sinh tư phí 21người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Advanced Professional Development in School Education
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học