Institute of Business and Accounting | Kwansei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Institute of Business and Accounting | Kwansei Gakuin University(Cao học) | J...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Institute of Business and Accounting

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kwansei Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinInstitute of Business and AccountinghoặcGraduate school of TheologyhoặcGraduate school of HumanitieshoặcGraduate school of SociologyhoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Science and TechnologyhoặcGraduate School of Policy StudieshoặcGraduate school of Language, Communication, and CulturehoặcLaw SchoolhoặcGraduate School of Human Welfare StudieshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of International Studies của Kwansei Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kwansei Gakuin University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Hyogo  / Tư lập

関西学院大学 | Kwansei Gakuin University

Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Institute of Business and Accounting

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu

【IMC Class Visit】

Did you know that KGU has the MBA course conducted in English?
Our MBA course, i.e. International Management Course (IMC) at Institute of Business & Accounting (IBA) now offers Class Visits for open to anyone who are interested in our program!!
If you are interested in our IMC, please choose the classes you wish to attend and register through the website below.
Feel free to visit our campus!!

*Details: https://iba.kwansei.ac.jp/en/imce/news/detail/?nnum=25021

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 662-8501
Địa chỉ liên hệ 1-155 Uegahara Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo
Bộ phận liên hệ Institute of Business and Accounting Office
Điện thoại 0798-54-6572
Fax 0798-54-6581
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Advanced Management
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Application from outside of Japan is acceptable, but the examination will be conducted only in Japan.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 4người
Trong đó số du học sinh tư phí 3người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 432,000 Yên
Các khoản chi phí khác 147,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 779,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 1 năm 2025
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 1 năm 2025
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Anh), Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành International Management Course
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 64người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,440,000 Yên
Các khoản chi phí khác 225,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,865,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 4 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 5 năm 2024 ~ Tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 10 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 10 năm 2024 ~ Tháng 11 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước đợt 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 10 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước đợt 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2025
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 04 năm 2024

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học