Graduate School of Nursing | Hyogo Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Nursing | Hyogo Medical University(Cao học) | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hyogo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of MedicinehoặcGraduate School of PharmacyhoặcGraduate School of NursinghoặcGraduate School of Health Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Tư lập

兵庫医科大学 | Hyogo Medical University

Graduate School of Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 650-8530
Địa chỉ liên hệ 1-3-6 Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Graduate School Office at Kobe
Điện thoại 078-304-3014
Fax 078-304-2708
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học