Graduate School of Disaster Resilience and Governance | University of Hyogo(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Disaster Resilience and Governance | University of Hyogo(C...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Disaster Resilience and Governance

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Hyogo, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EconomicshoặcGraduate School of EngineeringhoặcHuman Science and EnvironmenthoặcSciencehoặcNursing Art and SciencehoặcLandscape Design and ManagementhoặcRegional Resource ManagementhoặcGraduate School of Disaster Resilience and Governance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Công lập

兵庫県立大学 | University of Hyogo

Graduate School of Disaster Resilience and Governance

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 651-0073
Địa chỉ liên hệ 4F East Building of DRI 1-5-2 Wakinohama Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section, Kobe Disaster Prevention Campus
Điện thoại 078-891-7376
Fax 078-271-7202
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Disaster Resilience and Governance
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 4người
Trong đó số du học sinh tư phí 4người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The admission fee is 282,000 yen if the applicant or his/her spouse or relative in the first degree has lived in Hyogo Prefecture for one year prior to the date of admission, or if the applicant is a continuing student from a faculty of the University of Hyogo.
The admission fee for all others is 423,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Recommendation
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Schedule A (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Schedule B (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Disaster Resilience and Governance
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The admission fee is 282,000 yen if the applicant or his/her spouse or relative in the first degree has lived in Hyogo Prefecture for one year prior to the date of admission, or if the applicant is a continuing student from a faculty of the University of Hyogo.
The admission fee for all others is 423,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học