Law School | Kwansei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law School | Kwansei Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law School

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kwansei Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of TheologyhoặcGraduate school of HumanitieshoặcGraduate school of SociologyhoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate school of Science and TechnologyhoặcGraduate School of Policy StudieshoặcGraduate school of Language, Communication, and CulturehoặcLaw SchoolhoặcInstitute of Business and AccountinghoặcGraduate School of Human Welfare StudieshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of International Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Tư lập

関西学院大学 | Kwansei Gakuin University

Law School

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 662-8501
Địa chỉ liên hệ 1-155 Ichiban-cho, Uehara, Nishinomiya-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Graduate School of Law Office
Điện thoại 0798-54-6339
Fax 0798-54-6395
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Law
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 10,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,055,000 Yên
Các khoản chi phí khác 225,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,480,000 Yên
Ghi chú Tuition and "Other expenses" above are for students to be admitted in 2019.
Tuition fee on the 2nd year and after for the students to be admitted in 2019 is 1,145,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam A (for those who studied law already)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 7 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 8 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 8 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam A (for those who haven't studied Law)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 7 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 8 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam B (for those who studied law already)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 7 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 8 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam B (for those who haven't studied Law)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 7 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 8 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam C (for those who studied law already)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General exam C (for those who haven't studied Law)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học