Danh sách ngành học | Website về thông tin du học JPSS

Danh sách ngành học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học

Danh sách ngành học

Tìm theo môn học

Khối Khoa học xã hội

 • Văn học

  Thông qua văn hóa có thể nhìn thấy được bản chất của con người và xã hội loài người

 • Ngôn ngữ học

  Học ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài để hiểu về tình hình quốc tế

 • Pháp luật

  Tạo ra trật tự xã hội để truy cầu hạnh phúc con người

 • Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại

  Nhận biết xu hướng xã hội qua dòng chảy của vật chất và tiền bạc

 • Xã hội học

  Đối tượng là các hiện tượng xã hội, bao gồm từ cá nhân đến quốc gia

 • Quan hệ quốc tế

  Nghiên cứu vấn đề quốc tế để hướng tới hòa bình thế giới

Khối Khoa học tự nhiên

 • Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe

  Nghiên cứu cách phòng bệnh và tăng cường sức khỏe

 • Y, Nha

  Học kỹ năng và kiến thức để trở thành y sĩ

 • Dược

  Học cách bốc thuốc để lấy bằng dược sĩ

 • Khoa học tự nhiên

  Tìm hiểu vật chất của giới tự nhiên mà là cở sở của phát triển kỹ thuật

 • Công học

  Dựa vào quy luật của giới tự nhiên để khai thác kỹ thuật có ích cho con người

 • Nông Thủy sản

  Nghiên cứu về lương thực để hướng tới việc đảm bảo cung cấp ổn định và an toàn

Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)

Khối Khoa học xã hội

Văn học
Văn học Nhật bản

Tìm hiểu về Nhật Bản thông qua văn học

Văn học nước ngoài

Tìm hiểu về các quốc gia hay khu vực khác thông qua văn học

Địa lý

Suy nghĩ về mối tương quan giữa đời sống con người với tự nhiên và lịch sử

Triết học, Lý luận học, Tôn giáo

Tổng hộp và hệ thống lại các hiện tượng trong quá khứ

Tâm lý học

Môn học về những trạng thái của tâm hồn

Văn hóa

Học hỏi những cội nguồn của những nền văn hóa khác nhau và những tư tưởng mang tính sáng tạo

Lịch sử

Nghiên cứu xã hội ở các địa phương qua các thời kỳ lịch sử để ứng dụng cho xã hội hiện đại.

Khảo cổ học, Tài sản văn hóa

Nghiên cứu về con người và xã hội loài người

PAGE TOP

Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ

Học ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài để hiểu về tình hình quốc tế

Tiếng Nhật

Cố gắng nắm bắt kiến thức sâu rộng về tiếng Nhật và lãnh hội khả năng biểu hiện.

Ngôn ngữ học

Với mục đích nghiên cứu cấu tạo và lý luận của một ngôn ngữ nhất định từ góc độ xã hội và văn hóa.

PAGE TOP

Pháp luật
Pháp luật

Nghiên cứu những luật lệ làm cho xã hội phong phú hơn

Chính trị học

Làm rõ những động thái chính trị làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn

PAGE TOP

Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại
Kinh tế học

Tìm hiểu bản chất của mối liên quan giữa đồng tiền với Con người và Xã hội

Kinh doanh, Thương mại

Ứng dụng những lý luận của Kinh tế học vào cuộc sống hiện thực

Thông tin kinh doanh

Nghiên cứu về ứng dụng thông tin trong kinh doanh công ty

PAGE TOP

Xã hội học
Xã hội học

Tập trung vào trật tự và cơ cấu của xã hội con người

Phúc lợi xã hội

Tìm hiểu về hạnh phúc của từng cá nhân và hạnh phúc của toàn thể nhân loại

Du lịch

Nghiên cứu ngành du lịch từ quan điểm của nhiều chuyên môn khác nhau

Truyền thông

Nghiên cứu và tìm hiểu về vai trò đích thực của thông tin đại chúng và các phương tiện thông tin đại chúng

PAGE TOP

Quan hệ quốc tế
Quan hệ quốc tế

Hướng đến một thế giới mà các quốc gia có được sự hiểu biết lẫn nhau

PAGE TOP

Khối Khoa học tự nhiên

Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe
Hộ lý

Chăm lo một cách tổng hợp từ đau đớn thể xác đến những day dứt tinh thần

Kỹ thuật y tế

Cống hiến cho y học từ kiểm tra sức khỏe và hồi phục chức năng.

Bảo vệ sức khỏe

Suy nghĩ về Xã hội và Môi trường và Sức khỏe con người

Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe

Nghiên cứu "Vận động" một cách khoa học

PAGE TOP

Y, Nha
Y học

Tìm hiểu về sinh mệnh trên quan điểm phòng và chữa bệnh.

PAGE TOP

Dược
Dược

Kết hợp với y học để nghiên cứu về khả năng của thuốc.

PAGE TOP

Khoa học tự nhiên
Toán học

Nghiên cứu cơ bản về "Số" , một lĩnh vực cống hiến cho nhiều phân ngành khác

Vật lý học

Làm rõ đặc tính và bản chất của vật chất thông qua các thí nghiệm.

Hóa học

Chủ động nghiên cứu những biến đổi và phản ứng của vật chất

Sinh vật học

Truy cứu bản chất của sinh mạng từ vi mô đến vĩ mô.

Khoa học địa cầu

Giải mã những hiện tượng tự nhiên, bảo vệ hành tinh xanh của thế kỷ 21

Khoa học thông tin

Nghiên cứu cách thức ứng dụng thông tin bằng máy tính

Khoa học tự nhiên tổng hợp

Môn học tìm sự liên quan của các ngành khoa học tự nhiên

PAGE TOP

Công học
Công nghệ cơ khí

Suy nghĩ và sáng chế những máy móc thân thiện với con người và môi trường

Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông

Tập trung vào Điện như là một năng lượng và phương tiện truyền tải thông tin

Công nghệ thông tin

Nghiên cứu về phần cứng và phầm mềm của máy tính

Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường

Suy nghĩ về sự hòa đồng của con người với tự nhiên và công trình xây dựng

Hóa học ứng dụng

Phát triển kỹ thuật dựa vào lý luận hóa học.

Vật lý ứng dụng

Phát triển kỹ thuật dựa vào lý luận vật lý.

Công nghệ tài nguyên, Năng lượng

Đối tượng nghiên cứu là nguồn tài nguyên nằm sâu trong lòng đất

Kim loại, Vật liệu

Nghiên cứu về nguyên vật liệu thân thiện với con người và môi trường

Thương thuyền

Suy nghĩ về kỹ thuật vận chuyển hàng hóa

Công nghệ tàu thuyền, hải dương học

Triển khai công nghệ mới trong tàu biển

Hàng không Vũ trụ

Thực hiện những kỹ thuật mơ ước trong không gian và vũ trụ

Công nghệ kinh doanh

Hỗ trợ hoạt động của một tổ chức trên quan điểm công học.

Công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ khoa học đời sống và cuộc sống con người.

Thiết kế công nghiệp

Thiết kế sự "tiếp xúc" giữa Con người và Kỹ thuật công nghệ

PAGE TOP

Nông Thủy sản
Nông học

Suy nghĩ về sự phát triển của nông nghiệp từ nhiều khía cạnh khác nhau

Khoa học lâm nghiệp

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa đời sống con người với rừng

Hóa học nông nghiệp

Phát triển kỹ thuật và thuốc cho sự phát triển của Nông nghiệp

Công nghệ nông nghiệp

Hỗ trợ hoạt động nông nghiệp bằng hệ thống và thiết bị

Thú y

Suy nghĩ về sức khỏe và chữa trị cho động vật

Kinh tế nông nghiệp

Thông qua Nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người tiêu dùng

Thủy sản

Nghiên cứu khoa học nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thủy sản

Chăn nuôi

Tìm hiểu về những điều con người có thể nhận được từ động vật

PAGE TOP

Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)

Đào tạo giảng viên, Giáo dục
Hệ đào tạo giảng viên

Nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có thể thực hiện một nền giáo dục chất lượng cao

Ngành giáo dục khác

Đào tạo những nhà giáo dục có trình độ hiểu biết sâu rộng đi theo con đường không trở thành giáo viên ở học đường

Giáo dục

Tìm hiểu thế nào là "Giáo dục" từ những khái niệm mang tính bản chất

PAGE TOP

Đào tạo giảng viên, Giáo dục
Hệ đào tạo giảng viên

Nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có thể thực hiện một nền giáo dục chất lượng cao

Ngành giáo dục khác

Đào tạo những nhà giáo dục có trình độ hiểu biết sâu rộng đi theo con đường không trở thành giáo viên ở học đường

Giáo dục

Tìm hiểu thế nào là "Giáo dục" từ những khái niệm mang tính bản chất

PAGE TOP

Khoa học đời sống
Khoa học đời sống

Tìm hiểu về tất cả những chủ đề tạo ra cuộc sống thoải mái của con người.

Thực phẩm, Dinh dưỡng học

Nghiên cứu về những món ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng

Thời trang

Nghiên cứu trang phục từ khía cạnh khoa học và văn hóa

Mầm non

Kích thích và hỗ trợ sự phát triển của trẻ với sự hiểu biết về những biến đổi của môi trường

Nhà ở

Đề xuất những môi trường sống và lối sống tốt đẹp hơn.

PAGE TOP

Nghệ thuật
Mỹ thuật, Thiết kế

Cụ thể hóa lòng ham muốn biểu hiện

Lý luận nghệ thuật

Áp dụng những lý luận và kỹ thuật của Nghệ thuật vào đời sống

Âm nhạc

Tiếp cận với âm nhạc từ diễn tấu, giáo dục và lịch sử

Ngành nghệ thuật khác

Tìm tòi những biểu hiện nghệ thuật khác ngoài mỹ thuật và âm nhạc

PAGE TOP

Khoa học tổng hợp
Khoa học con người

Phân tích về "Con người" dưới mọi góc độ khác nhau

Thông tin tổng hợp

Sử dụng thông tin như là một công cụ để giải quyết những vấn đề trong mọi lĩnh vực

Khoa học tổng hợp

Rèn luyện cách tiếp cận một sự việc từ nhiều góc độ khác nhau

PAGE TOP

Tìm kiếm trường học