Thông tin tổng hợp | Website về thông tin du học JPSS

Thông tin tổng hợp | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Thông tin tổng hợp

Giới thiệu ngành học Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Sử dụng thông tin như là một công cụ để giải quyết những vấn đề trong mọi lĩnh vực

Bạn sẽ học cách tiếp cận những vấn đề thuộc hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, qua đó học những kiến thức lý luận cơ bản và kỹ năng ứng dụng về thông tin, phương tiện thông tin, máy tính và cách làm thế nào để áp dụng thông tin vào việc xử lý những vấn đề đa dạng và phức tạp. Trên cơ sở được trang bị tri thức về xử lý và quản lý thông tin, bạn sẽ được học về cách thu thập và phân tích thông tin theo đề tài liên quan đến nhiều hiện tượng, ví dụ như hiện tượng tự nhiên (không khí, vỏ trái đất, sinh vật v.v...), hay hiện tượng kinh tế (vốn tư bản, tài chính v.v...), hay hiện tượng xã hội (dân số, lương thực, doanh nghiệp, cơ cấu các địa phương v.v...).

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Đại học Edogawa | 江戸川大学 | Edogawa University

Trường đại học Edogawa được thành lập năm 1990,...

Đại học Edogawa

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

The Center for Japanese Language and Culture (C...

Aichi Shukutoku University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

多摩美術大学 | Tama Art University

After its founding in 1935, Tama Art University...

Tama Art University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học