Thông tin kinh doanh | Website về thông tin du học JPSS

Thông tin kinh doanh | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Thông tin kinh doanh

Giới thiệu ngành học Thông tin kinh doanh

Thông tin kinh doanh

Nghiên cứu về ứng dụng thông tin trong kinh doanh công ty

Ngành Quản trị thông tin là một ngành học khá mới, nhằm nghiên cứu vấn đề làm thế nào để áp dụng hệ thống thông tin ứng dụng IT vào công việc kinh doanh. Việc kinh doanh doanh nghiệp luôn gặp phải nhiều vấn đề. Ngành Quản trị thông tin tập trung vào nghiên cứu khai thác kỹ thuật IT (phần mềm) như kỹ thuật xử lý thông tin và truyền thông để giải quyết những vấn đề đó. Để nghiên cứu ngành Quản trị thông tin cần phải luôn có ý tưởng về những vấn đề như những thông tin cần thiết trong kinh doanh là gì, những thông tin đó ở đâu, vận dụng những thông tin đó như thế nào để làm cho doanh nghiệp phát triển v.v... Ngành Quản trị thông tin nghiên cứu về những cách ứng dụng thông tin như trên, đồng thời đào sâu tìm hiểu về sự quyết định trong kinh doanh, trong đó bao hàm cả việc không chỉ dựa vào những con số do máy tính đưa ra, mà còn dựa vào yếu tố con người là kinh nghiệm và trực giác của doanh nhân.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

福岡大学 | Fukuoka University

The University welcomes large numbers of intern...

Fukuoka University

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Founding Principle: “Building a Better Future ...

Tokyo University of Science

龍谷大学 | Ryukoku University

It is a global campus where about 500 internati...

Ryukoku University

武蔵大学 | Musashi University

Since its establishment, Musashi University has...

Musashi University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học