Kinh tế học | Website về thông tin du học JPSS

Kinh tế học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Kinh tế học

Giới thiệu ngành học Kinh tế học

Kinh tế học

Tìm hiểu bản chất của mối liên quan giữa đồng tiền với Con người và Xã hội

Ngành Kinh tế nghiên cứu những đề tài liên quan đến các hoạt động kinh tế nói chung như sản xuất, tiêu thụ, buôn bán v.v… Ngành Kinh tế làm rõ phần cốt lõi mang tính bản chất về các mối quan hệ giữa đồng tiền, con người và xã hội, thông qua những gì thấy được từ những sự việc liên quan đến kinh tế. Cùng với sự biến đổi của xã hội, những lĩnh vực mà ngành Kinh tế nghiên cứu cũng ngày càng đa dạng. Nhìn vào khía cạnh xã hội quốc tế hóa thì có thể thấy hoạt động thương mại và hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp đang được xúc tiến mạnh mẽ. Và những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài cũng thuộc phạm trù của Kinh tế học. Ngoài ra, vấn đề môi trường tưởng chừng như là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng lại liên quan đến vấn đề cạn kiệt tài nguyên và phá hoại môi trường, và trong trường hợp này việc sản xuất và tiêu thụ sử dụng những tài nguyên đó cũng là một vấn đề của ngành Kinh tế.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

Trường Đại học Musashino | 武蔵野大学 | Musashino University

武蔵野大学は、1924年に世界的に著名な仏教学者で...

Trường Đại học Musashino

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

日本福祉大学 | Nihon Fukushi University

In our modern society we see the discipline of ...

Nihon Fukushi University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học