Khoa học đời sống | Website về thông tin du học JPSS

Khoa học đời sống | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Khoa học đời sống

Giới thiệu ngành học Khoa học đời sống

Khoa học đời sống

Tìm hiểu về tất cả những chủ đề tạo ra cuộc sống thoải mái của con người.

Khoa học đời sống là ngành học nghiên cứu về những ảnh hưởng của môi trường sống đến con người, bao gồm cả mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, hay việc ăn mặc ở v.v…, nhằm hướng đến việc xây dựng một cuộc sống thoải mái hơn cho con người. Những môn học thực tế trong ngành gồm những môn học cơ bản như Thực phẩm, Trang phục, Nhà ở, Nhi đồng học v.v... và các môn khác như môn Kinh doanh đời sống, Quan hệ gia đình, Sức khỏe gia đình, Vật liệu trang phục v.v... Ngành Khoa học đời sống hướng đến những vấn đề xảy ra trong đời sống hàng ngày và những phương pháp giải quyết những vấn đề đó. Lấy ví dụ về vấn đề rác thải và nước thải sinh hoạt hàng ngày đang làm ô nhiễm môi trường, thì trước hết ngành học này sẽ suy nghĩ về khái niệm thế nào là một cuộc sống thoải mái trong cộng đồng và xã hội, từ đó nghiên cứu làm thế nào để có thể điều chỉnh sự cân bằng giữa sinh hoạt của con người với môi trường tự nhiên xung quanh.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

広島大学 | Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution ...

Hiroshima University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học