Giáo dục | Website về thông tin du học JPSS

Giáo dục | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Giáo dục

Giới thiệu ngành học Giáo dục

Giáo dục

Tìm hiểu thế nào là "Giáo dục" từ những khái niệm mang tính bản chất

Ngành Giáo dục chọn những vấn đề liên quan đến giáo dục, tập trung tìm hiểu câu hỏi nên tiến hành giáo dục như thế nào để cho mỗi đứa trẻ đều phát triển tốt về tâm lý và thể chất. Đối tượng nghiên cứu cũng đa dạng, từ việc giáo dục của cha mẹ đến nội dung giáo dục tại trường, chính sách của Bộ Giáo dục, hay việc đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp v.v... Để có thể giải quyết những vấn đề đó, cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về con người và xã hội, bao gồm cả lịch sử giáo dục cũng như hiện trường thực tế. Trong ngành Giáo dục hiện đại, những nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân của những vấn đề như thi nhập học, bạo lực trong trường học, bạo lực trong gia đình, không đến trường, bắt nạt v.v..., và nghiên cứu về phương pháp giải quyết dựa trên góc độ Xã hội học và Tâm lý học đang được tập trung tiến hành.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Trường đại học Kansai là nơi mở ra nhiều khả nă...

Trường Đại học Kansai

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợ...

Trường Đại học Teikyo

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học