Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường | Website về thông tin du học JPSS

Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường

Giới thiệu ngành học Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường

Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường

Suy nghĩ về sự hòa đồng của con người với tự nhiên và công trình xây dựng

Ngành Kiến trúc, Xây dựng và Công nghệ môi trường nghiên cứu về những công trình kiến trúc và môi trường đô thị an toàn cho sinh hoạt xã hội của con người. Lĩnh vực Kiến trúc nghiên cứu rộng rãi từ thiết kế và thi công nhà ở và những công trình phục vụ cuộc sống cho đến quy hoạch phát triển đô thị hoặc khu vực. Bạn sẽ học một cách tổng hợp từ cấu tạo và vật liệu kiến trúc, hay thế nào là không gian tối ưu, cho đến lịch sử văn hóa kiến trúc của thế giới và thiết kế kiến trúc. Trong lĩnh vực Xây dựng bạn sẽ học tập trung vào việc lắp đặt những đường huyết mạch của đô thị (cầu đường, đường ống cấp thoát nước v.v...) trên cơ sở có tính toán đến địa hình và sự tồn tại của những công trình kiến trúc có sẵn. Ngành Công nghệ môi trường thì nghiên cứu về sự hòa đồng của môi trường sinh hoạt đầy đủ vật chất với môi trường tự nhiên như cây xanh, nước, không khí v.v..., đồng thời tìm hiểu sâu về môi trường mà ở đó con người có thể sống một cách an toàn về cả tinh thần lẫn thể chất.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

In striving to become an university of internat...

Toyohashi University of Technology

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học