Pháp luật | Website về thông tin du học JPSS

Pháp luật | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Pháp luật

Giới thiệu ngành học Pháp luật

Pháp luật

Nghiên cứu những luật lệ làm cho xã hội phong phú hơn

Nói một cách đơn giản, ngành Luật là môn học về luật pháp. Học Luật nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa và nội dung của từng luật, sau đó học cách ứng dụng những luật đó vào từng sự việc cụ thể dựa trên Triết lý của Pháp luật. Học Luật có ý nghĩa nhằm cống hiến cho việc xây dựng một xã hội phát triển với đời sống con người phong phú dựa trên sự hiểu biết chính xác về pháp luật. Có thể nói hầu hết những sự việc xảy ra trong xã hội đều có liên quan đến pháp luật. Vì vậy những nội dung cần học trong ngành Luật cũng rất rộng. Xã hội hiện đại luôn nảy sinh ra những vấn đề mới liên quan đến các vấn đề quốc tế, quyền tác giả, nhân quyền v.v...Vì vậy, hiểu biết cơ bản về luật pháp sẽ trở nên hết sức quan trọng.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University
Law

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University
Law

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University
Law

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University
Law

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University
Law

津田塾大学 | Tsuda University

Tsuda University has a proud history spanning o...

Tsuda University

Yamanashi Gakuin University | 山梨学院大学

Celebrating its 70th anniversary in 2016, Yaman...

Yamanashi Gakuin University
Law

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học