Pháp luật | Website về thông tin du học JPSS

Pháp luật | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Pháp luật

Giới thiệu ngành học Pháp luật

Pháp luật

Nghiên cứu những luật lệ làm cho xã hội phong phú hơn

Nói một cách đơn giản, ngành Luật là môn học về luật pháp. Học Luật nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa và nội dung của từng luật, sau đó học cách ứng dụng những luật đó vào từng sự việc cụ thể dựa trên Triết lý của Pháp luật. Học Luật có ý nghĩa nhằm cống hiến cho việc xây dựng một xã hội phát triển với đời sống con người phong phú dựa trên sự hiểu biết chính xác về pháp luật. Có thể nói hầu hết những sự việc xảy ra trong xã hội đều có liên quan đến pháp luật. Vì vậy những nội dung cần học trong ngành Luật cũng rất rộng. Xã hội hiện đại luôn nảy sinh ra những vấn đề mới liên quan đến các vấn đề quốc tế, quyền tác giả, nhân quyền v.v...Vì vậy, hiểu biết cơ bản về luật pháp sẽ trở nên hết sức quan trọng.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợ...

Trường Đại học Teikyo

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University
Law

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913 and placed in th...

Sophia University
Law

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

青山学院大学 | Aoyama Gakuin University

Aoyama Gakuin University, since its founding at...

Aoyama Gakuin University
Law

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University
Law

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University
Law

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học