Mầm non | Website về thông tin du học JPSS

Mầm non | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Mầm non

Giới thiệu ngành học Mầm non

Mầm non

Kích thích và hỗ trợ sự phát triển của trẻ với sự hiểu biết về những biến đổi của môi trường

Ngành Nhi đồng học là ngành học nghiên cứu khoa học về sự phát triển tâm lý và thể chất cũng như về sức khỏe của trẻ em. Đối tượng nghiên cứu là tất cả những vấn đề liên quan đến trẻ em, bao gồm cả sự tương tác của môi trường sinh hoạt và văn hóa. Có thể chia ngành Nhi đồng học thành các lĩnh vực như "Phát triển của trẻ em", "Sức khỏe trẻ em", "Phúc lợi trẻ em", "Giáo dục trẻ em" và "Mối quan hệ giữa trẻ em và văn hóa" v.v... Các lĩnh vực nghiên cứu đều có liên quan mật thiết đến Giáo dục học, Tâm lý học, Phúc lợi xã hội v.v.. đòi hỏi những kiến thức liên quan. Gần đây, môi trường xung quanh trẻ em đã khác nhiều so với ngày xưa, nhất là việc sống trong nhà chung cư có trang bị máy lạnh đầy đủ, hay sự lan tràn của trò chơi điện tử. Vì vậy, việc sớm nắm bắt những thay đổi trong môi trường xung quanh của trẻ và tiến hành phân tích nghiên cứu cũng là một sứ mệnh quan trọng của ngành Nhi đồng học.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợ...

Trường Đại học Teikyo

関西学院大学 | Kwansei Gakuin University

Our mission is to foster global citizens who em...

Kwansei Gakuin University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

The Center for Japanese Language and Culture (C...

Aichi Shukutoku University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

長野県立大学 | The University of Nagano

Established in April, 2018 as a public universi...

The University of Nagano

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học