Khoa học thông tin | Website về thông tin du học JPSS

Khoa học thông tin | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Khoa học thông tin

Giới thiệu ngành học Khoa học thông tin

Khoa học thông tin

Nghiên cứu cách thức ứng dụng thông tin bằng máy tính

Khoa học thông tin là ngành học nghiên cứu về thông tin dựa trên những lý luận cơ bản và tri thức về toán học, được phát triển từ những ứng dụng của toán học như xác suất thống kê và tối ưu hóa. Trong bối cảnh xã hội đang theo xu hướng thông tin hóa cao độ do sự phát triển của máy tính thì đây là một ngành học hết sức quan trọng và cần thiết.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Musashino | 武蔵野大学 | Musashino University

Trường đại học Musashino là trường đại học có t...

Trường Đại học Musashino

東京都立大学 | Tokyo Metropolitan University

  Tokyo Metropolitan University(TMU) is the o...

Tokyo Metropolitan University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

津田塾大学 | Tsuda University

Tsuda University is a private institution of hi...

Tsuda University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học