Khoa học con người | Website về thông tin du học JPSS

Khoa học con người | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Khoa học con người

Giới thiệu ngành học Khoa học con người

Khoa học con người

Phân tích về "Con người" dưới mọi góc độ khác nhau

Khoa học con người là một ngành học tương đối mới mẻ, nghiên cứu giải quyết câu hỏi "Con người là gì ?", có đối tượng nghiên cứu là "Con người" với nhiều cách tiếp cận khác nhau.Ví dụ, khi tìm hiểu mối tương quan giữa môi trường với hành vi của con người thì sẽ tiếp cận từ nhiều lĩnh vực như Khoa học nhân văn, Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên v.v... Càng nhiều phương pháp phân tích thì sẽ phân tích con người với nhiều góc độ khác nhau, và đó cũng chính là sức hấp dẫn của ngành Khoa học con người. Có 3 lĩnh vực nghiên cứu chính, là Tâm lý học, Xã hội học, và Giáo dục học. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được học về khoa học hành vi, tư tưởng, văn hóa nhân loại, sinh thái học và mối quan hệ giữa con người với phương tiện thông tin. Vì tất cả những gì xung quanh liên quan đến "Con người" đều là đối tượng nghiên cứu nên ngành Khoa học con người là một ngành học có liên quan mật thiết đến xu hướng của xã hội. Vì là một ngành học mới mẻ nên kiến thức có thể là chưa được hệ thống hóa đầy đủ, nhưng ngược lại bạn có thể nghiên cứu những đề tài mới mẻ và táo bạo, và đó là lý do ngành học này đang được chú ý đến.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Sư phạm Osaka | 大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Trường Đại học Sư phạm Osaka là một trong số ít...

Trường Đại học Sư phạm Osaka

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

Trường Đại học Musashino | 武蔵野大学 | Musashino University

武蔵野大学は、1924年に世界的に著名な仏教学者で...

Trường Đại học Musashino

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học