Khoa học địa cầu | Website về thông tin du học JPSS

Khoa học địa cầu | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Khoa học địa cầu

Giới thiệu ngành học Khoa học địa cầu

Khoa học địa cầu

Giải mã những hiện tượng tự nhiên, bảo vệ hành tinh xanh của thế kỷ 21

Khoa học địa cầu chuyên nghiên cứu về Trái đất và gần đây có xu hướng mở rộng đối tượng nghiên cứu ra các hành tinh khác. Lý do là khi nghiên cứu lõi Trái đất và sự hình thành của Trái đất thì lại cần những kiến thức liên quan đến Mặt trăng và những hành tinh khác. Những đề tài nghiên cứu của Khoa học địa cầu bao gồm tất cả những sự việc có liên quan đến lịch sử hình thành của Trái đất như các hiện tượng tự nhiên, đại lục, đại dương, hoạt động núi lửa, khoáng sản v.v...Có nhiều chương trình nghiên cứu toàn cầu đang được thực hiện, ví dụ như là chương trình Quan sát Nam cực hay chương trình nghiên cứu địa chất đáy đại dương bằng tàu quan trắc hải dương. Những hiện tượng tự nhiên được Khoa học địa cầu nghiên cứu đều xảy ra tuân theo những quy luật của Vật lý và Hóa học. Nói cách khác, Khoa học địa cầu không thể đứng một mình tách rời ra khỏi những ngành học khác.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

広島大学 | Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution ...

Hiroshima University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

東北大学 | Tohoku University

1.Research First Tohoku University is ranked nu...

Tohoku University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học